פרוטוקול הוועדה הארכיטקטונית מישיבתה ביום 11.6.1963

*התקיים דיון בבעיות החשמל בקריית אונו . סוכם להקים ועדה מקצועית באחריות מר סמי כץ, שתגיש לוועדה הארכיטקטונית תוך חודש ימים הצעות בנושא.
* הדיון בנושא התאורה בגנים נדחה בגלל מחלה של מר יצחק כהן.
* הועלתה בעיית תאורת מגרש הטניס. לא נערך דיון בגלל שהתוכניות לא היו לעיני הוועדה.

מתקן לתליית כביסה
* הוצגו 2 שיטות להסתרת כביסה תלויה ונקבע שבניית בתי מגורים תאושר רק עם תכנון הכולל הסתרה. נקבע שהמועצה תדרוש פתרון בבתים הנמצאים בשלב בנייה.
* אדריכל לוטן הודיע שמתקני תליית כביסה מתוכננים בבניינים שע"י גן הילדים בשטח הפיתוח.

* מאחר שתלת אופנוע אינו מיוצר יותר בארץ, סוכם כי מר בוקצ'ין יתעניין לגבי כלי רכב אחר המתאים למטרת הובלה.
*יוצאו צווי פינוי נדחים לחצי שנה לבעלי אורוות, בינתיים המועצה תסייע לבעלי העגלות לרכוש רכב מתאים.
* מר בוקצ'ין הודיע שהדו"ח לגבי הרכב האוכלוסייה יהיה מוכן בעוד חודשיים, עקב תהליכי רישום לשיכון.
* מר בוקצ'ין הודיע שבתי השימוש ומשטח האשפה במרכז המסחרי בשטח הפיתוח, בוצעו במקום שאינו מתאים. מהנדס המועצה התבקש להביא את העניין בפני וועדת בניין ערים.

משתתפים
חברי הוועדה: אדריכל משה קופמן, אדריכל ישראל לוטן, הפסל יצחק דנציגר
משתתפים :ראש המועצה מר יעקב כהן, סגני ראש המועצה מר נחמיה בוקצ'ין ומר סמי כץ, אינג' עמוס אורן- מהנדס המועצה
נעדרים : אדריכל רם כרמי (במילואים)
מוזמנים: ה"ה גרינברג, טל,שרמן.

/// מיכל 41 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש