פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 26) – 20.5.1957

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 26) – 20.5.1957:
מחליטים:
* להמליץ בפני שר הפנים לאשר הנחה לבעלי הלולים, בתשלום ארנונת רכוש לשנת 56-57. זאת,  עד לגבולות הסכום שנקבע על ידי ועדת השומה, שעל בעלי הלולים לשלם כארנונת רכוש לשנת 57-58.
* לקבוע חוזה שכירות על מבנים לקיוסקים (הפירוט בפרוטוקול המקורי).
* להקציב סכום לרכישת 3 מתקני גז, מהם יותקנו 2 במטבח הזנת הילד במעברה ואחד במעון הילדים.
* על הסדר להנחה במסים, למשלמים מראש.
* לבצע ביטוח צד שלישי לגבי תביעות של האזרחים במקרה של תאונה, בהתאם להצעת חברת "הסנה".

/// מיכל 59 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש