פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 23) -20.3.1957

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 20.3.1957

מחליטים:
* למען הקמת אנדרטת זיכרון בגן הגיבורים, לארבעת בני קריית אונו שנפלו במלחמת השחרור, ולמען הרחבת שטח הגן הנקרא על שמם, תוקם ועדה בת שבעה חברים: כהן, ציפרשטיין ונציג חרות – מטעם המועצה, אסתר וולך ואלחנן ליטוין  – אלמנה ואב שכול, דלל וברקאי – מהנדסים.
* אם יישנו מקרים של הפרת סודיות דיון בוועדה כלשהי, תפורק הוועדה ותורכב מחדש מחברי מועצה בלבד.
* לקדם בברכה הקמת גוף ציבורי, שיתנדב להדריך את התושבים לטפל בגינותיהם ולהטיל עליו לקיים כל שנה תחרות פומבית לקביעת הגינות היפות, שתישא פרסים: במעברה מ 60 עד 20 ל"י ובקריה מ 50  עד 10 ל"י.
* רשת המים במרכז האזרחי תונח על-ידי הקבלנים (האחים גרין, שקיבלו את הזיכיון להקמת המרכז ולפיתוחו בישיבת המועצה מס' 24 מה 3.3.57), ולאחר מכן תועבר הרשת לבעלות המועצה.
מכל חנות תיגבה אגרת חיבור בסל 30 ל"י, בהתאם לחוק עזר בדבר אספקת מים של המועצה.
* לציין בסיפוק את היענות הציבור לשלב הראשון של רכישת המלווה הפנימי לחינוך בסך 10,000  ל"י, ומביעה תקווה שגם הפצת השלב השני  (בסכום דומה) תסתיים בהצלחה.
* לאשר את חברותו של יוסף בוזוזה ( מהסיעה הדתית) בוועדת השומה, במקום צבי בר (מאותה סיעה), שלא נהג להשתתף בישיבות הוועדה.
* לקבוע מספר תנאים, בהם על ברנרד (דב) רגר לעמוד, על-מנת לקבל רישיון לפתיחת בית קפה במרכז האזרחי.
* לאשר הנחה בגובה 50% מבעל מכולת במעברה, בהתאם לחוק עזר של המועצה להנחה ממס עסקים, אך לדחות את בקשת שתי המאפיות.
* להביא לדיון במועצה את בקשת הקבלנים שטריקר ופולסקי לתשלום ריבית, עבור עבודה שביצעו ואשר התשלום עבורה נדחה במשך זמן רב.
* לקבל את ההלוואה בסך 10,000 ל"י מקרן התעסוקה שעל-יד ועד הפועל של ההסתדרות, לכיסוי הגירעון של 1956/57.
* לאשר את חוק העזר לגבי רישיונות לרוכלים והפיקוח עליהם.
* לאשר את התיקון בחוק העזר לגבי סלילת רחובות  –  המועצה תבצע את בניית המדרכה מול התושב, אולם תחייב אותו לשלם עבורה.

משתתפים: י. כהן  –  ראש המועצה
ח. ציפרשטיין, א. רוקנשטיין  –  סגני ראש המועצה
ג. איצקוביץ  –  מזכיר המועצה
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן וג. איצקוביץ

 

/// מיכל 59 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש