פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות (מס' 13) – 3.12.1957

פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות  3.12.1957

מחליטים:
* לאשר את בקשות:
בזוזה יוסף לרישיון לחנות מכולת ושל חכם ציון לרישיון לחנות ירקות – שניהם  בבית החנויות שבקרן רחובות פנקס-וינגיט, רוזנוסר ישעיהו – להעברת רישיון הקיוסק לרחוב מרזוק עזר ,  בוטבקה רפאל (בעל חנות מכולת) –  לרישיון נוסף לחנות ירקות,
דישי אהרון – לקבל את הרישיון למזנון על-שם פירקיס טוני בבית החנויות ברחוב הרצל,
עוזרי נסים – לרישיון למכבסה, קירשין יוסף – להגדיל את אזורו לחלוקת קרח ברחובות פנקס-וינגיט, פיליפ כהן – לרישיון  לחנות ירקות בחנות שבנה למטרה זאת ברחוב וינגיט.
* לסרב לבקשת פיליפ כהן – לרישיון לחנות דגים, בחנות הנ"ל ברחוב וינגיט.
* לדחות את בקשת שורץ יעקב – לרישיון לחנות מכולת על-יד ביתו ברחוב הנשיא, עד לברור פרטים נוספים.
* לדחות לישיבה הבאה, את הדיון בדיקת וקביעת אזורים לחלוקת חלב בקריית אונו.

משתתפים: מ. מרקוביץ  –  יו"ר הוועדה
א. רוקנשטיין, ס. כץ, מ. זילברשטיין, ב. מינץ, י. ליבמן – חברי הוועדה
יעקב רענן – מזכיר הישיבה
חתומים על הפרוטוקול: מ. מרקוביץ, י. רענן

 

/// מיכל 59 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש