פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות (מס' 9) – 28.2.1957

פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות (מס' 9) – 28.2.1957

מתוך  8 הבקשות לרישיונות (כולל במעברה), רק אחת לא הייתה בתחום המזון – בקשה לרישיון למכירת כלי עבודה, חומרי בניין וצבעים. חלק מהבקשות אושרו, חלק מהן נדחו וחלק נדחו לבדיקה נוספת.

משתתפים: מ. מרקוביץ (יו"ר הוועדה), א. רוקנשטיין, ח. ציפרשטיין, ברוך מינץ, מ. זילברשטיין – חברי הוועדה
יעקב רענן  – מזכיר הישיבה
חותמים: מרקוביץ ורענן

/// מיכל 59 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש