פרוטוקול ישיבת ועדת המצב (מס'1) 1.11.1956

* כהן על ההתנהלות בשעת חירום:
משרדי המועצה יהיו פתוחים בכל שעות היממה ואחד מחברי ועדת המצב יהיה במקום.
המהנדס ברקאי יהיה האחראי לחפירת השוחות במעברה וגרין יהיה האחראי בקריה.
יש להבטיח מלאי של מים בגני הילדים ובבתי הספר.
יש למנות אחראים לציוד של עזרה ראשונה וכיבוי אש בגנים ובבתי הספר. בהיעדר האחראי, מנהלי מוסדות אלו יהיו האחראים על הציוד.
* תפקידי מפקד הג"א:
לזרז את רישום התושבים לתרומת דם וגיוס אנשים לעזרה לבית החולים.
לדאוג שהתושבים ידביקו את השמשות בביתם ויכינו מלאי של מים.
לנהל רישום של המשפחות, שראש המשפחה שלהם גויס ואין מי שיחפור עבורן שוחה.

משתתפים: כהן (יו"ר), רוקנשטיין – חבר המועצה
מפקדי הג"א – נלקין, שקראצי…
מנהלי בתיה"ס – גורן, יעקובי, שושנה וייס
אחראים על חפירת שוחות- המהנדס ברקאי, גרין אליהו
המזכיר: י. רענן

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש