פרוטוקול ישיבת המועצה המקומית (מס' 5) 4.1.1955

* מאשרים את פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 4 מה 5.12.54 (ב 45-2-0-44).
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס' 4 מה 1.12.54 (ב 45-2-0-50):
הקצבת 400 ל"י לקיום עצרת לרגל הקמת המועצה , הפיתוח ושירותי הכבאות.
כמו כן מאשרים את חוקי העזר בדבר רישיונות לאופניים, פיקוח על כלבים, בניית ביבים ופינוי אשפה (ב 40-3-0-57).
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס' 5 מה 12.12.54 (ב 45-2-0-51 ).
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס' 6 מה .21.12.54 (ב 45-2-0-52).
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס' 7 מה .27.12.54 (ב 45-2-0-54).
* מאשרים את חוק העזר בדבר לוחיות מספר בבתים (45-2-0-53) וחוק העזר לוח מודעות ושלטים (ב 45-2-0-55 ).

משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), יעקב (פריץ) היימן, דוד צ'יטאיאט, שמש נאג'י,
משה כצנלסון, יוסף לוינסון – חברי המועצה, מ. זהבי – מזכיר המועצה
חסרים: מרדכי מרקוביץ , שמואל משיח, שלום צדוק – חברי המועצה
רושם הפרוטוקול: גציל איצקוביץ, חותמים: כהן, זהבי ואיצקוביץ

/// מיכל 40 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש