פרוטוקול ישיבת ועדת רישיונות (מס' 1) – 16.3.1955

* אישור המלצות ועדת הרישיונות משנת 1954:
אישור הרישיון לחנות תמרוקים, לחנות סידקית, לקיוסק, לחנות מספוא, למכירת פלפל ותירס חם, למוסך, לאופטיקאי, למכבסה אוטומטית ולתגר נודד למכירת סיפוני מי סודה. כל הרישיונות מוגבלים בזמן, עד פתיחת אזורי המסחר והתעשייה – פרט לקיוסק ולתגר נודד למכירת סיפוני מי סודה. בנוסף, הוועדה מבקשת להפנות את תשומת לב המועצה, כי הגבלות אלו מחייבות אותה להביא בחשבון את העסקים הנ"ל, בעת מסירת חנויות באזור המסחר או התעשייה.
* עסקים קיימים ורישיונות שאינם למצרכי מזון:
היות ובאזורי המגורים קיימות ארבע נגריות מכניות ושלוש מהן הגישו בקשות לרישיונות, הוועדה מבקשת את המועצה להחליט עקרונית בנושא זה.
הוועדה מתנגדת לתת רישיון לבית מלאכה לאריגה, עד שהמעוניין יגיש לה בכתב את הסכמת השכנים.
הוועדה מאשרת את הבקשות לשלוש חנויות: לריהוט דירות, לכלי בית ומטבח, להלבשה ובדים. כמו כן היא מאשרת ל: הובלות, מספרה ופחחות.
* יו"ר הוועדה מקבל על עצמו לדאוג לכך, שהחברים יקבלו את כל החומר המבוקש על-ידם, ימים אחדים לפני ישיבת הוועדה – ולהמציא להם את החלטת המועצה בעניינים שנדונו בוועדה.

משתתפים: ש. צדוק (יו"ר), אלחנן זילברג, מרדכי מרקוביץ –  חברי הוועדה
חסרים: יוסף לוינסון, נאג'י שמש – חברי הוועדה
מזכיר הישיבה: יעקב רענן,  חותמים: צדוק ורענן

 

/// מיכל 40 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש