החלטת המועצה המקומית (מה-13.3.1955) בדבר היטל מסים

בתוקף סמכותה לפי סעיף 75 (א, ב) לצו המועצות המקומיות 1950, החליטה המועצה המקומית בישיבתה מס' 9 מיום ה 13.3.55, להטיל בשנת הכספים 54/55 (החל מה 15.9.54) בתחום המועצה, את המסים המפורטים להלן… הפירוט בפרוטוקול המצורף.

חתום: יעקב כהן, ראש המועצה המקומית קריית אונו
מאשר: ישראל רוקח, שר הפנים

/// מיכל 40 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש