פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה המקומית (מס' 13 ) 8.2.1955

מחליטים:
* לאשר את הצעת לשכת הסעד, להעסיק בטיפול בגינות תושבים מספר אנשים המסוגלים לעבוד. בעלי הגינות ישלמו בהתאם להערכת הגנן הראשי והמועצה תטפל בהשגת הקצבה ממשלתית עבור ההוצאות למדריך.
* להיענות לבקשת הממונה על המחוז, לקביעת בית דין עירוני בקריית אונו.
* למנות כחברים בוועדת הערעורים לשומה: את דוד צ'יטאיאט מטעם המועצה ובא כוח הציבור מהסיעה הדתית.
* לקבוע את גובה היטל ארנונת הרכוש על בניינים מושכרים, ל 20% מהשווי לצורך ארנונה, ללא קשר לסוג הבניינים.
* לשנות את ההחלטה בדבר תרומות, שישלם כל מגיש תכניות לבניין החל מה 15.2.55, בסך כולל של 600 פרוטות למ"ר, עבור: פעולות סעד, פיתוח מוסדות ציבור, נטיעות, שיפור המקום, מים לבניין ושימוש בשטח ציבורי. בנוסף ישלם 15 ל"י לחדר, כפיקדון על-חשבון מלווה מקומי לחינוך.
* לאשר את חוקי העזר הבאים: עידוד השקעות הון, הגנה על הצומח וסלילת רחובות.

משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), יעקב (פריץ) היימן, דוד צ'יטאיאט, שמש נאג'י – חברי ההנהלה
חסר: שלום צדוק – חבר ההנהלה
מזכיר הישיבה – מ. זהבי, חותמים: כהן וזהבי

/// מיכל 40 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש