פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 20) – 6.6.1955

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה המקומית (מס' 20 )  6.6.1955

מחליטים:
* להטיל על מנהל ביה"ס במעברה, להתחיל ברישום ילדים לקייטנה: ילדים שהם מקרי סעד נתמכים, ישלמו 5 ל"י לחודש (1 ל"י בהרשמה) –  וכל השאר ישלמו 15 ל"י לחודש  ( 5 ל"י בהרשמה).
* לאשר את המלצת לשכת הסעד לגבי המועמד לקבלת רישיון לחנות ירקות.
* לגבי סכום הרישום בעת הפיקדון לחנויות במרכז המסחרי, וכיצד לנהוג במקרה ששניים מבקשים להירשם לחנות, שתמכור אותם המצרכים (הפירוט בפרוטוקול המקורי).
* לאשר התקנת תמרורים לתנועה בדרכים, בגבול 500 ל"י.
* לאשר את ההצעה להתקנת פחוני אשפה, שיחוברו לעמודי החשמל בקריה.
* להקציב  2 ל"י לחודש, כהשתתפות בהחזקת אופניהם של עובדי המועצה, הנזקקים להם בעבודתם. מקבלי ההקצבה יקבעו על-ידי יו"ר המועצה.
* להיענות לבקשת הבנקים להוריד להם את סכום מס העסקים ל 100 ל"י לשנה (במקום 200 ל"י, כמפורט בהצעת החוק), כל עוד לא יחול שינוי במספר שעות עבודתם – כיום הם פתוחים לקהל שעתיים ביום.
* להשאיר את הוועדה לדרוג בגני הילדים – קניגר יוסף ואיצקוביץ גזל, עובדי המועצה.
* להתקין 4 מגרשי משחקים לילדים – מתוכם אחד במעברה בשיתוף עם "עמידר". סה"כ ההוצאה 5,000 ל"י. כמו כן מאשרים 15 ל"י לחודש, עבור שמירה במעברה למקרה סעד.
* לתת הנחה מאגרת שירותי החינוך בביה"ס, לעובדי החינוך והמועצה, בשיעור של 50% מהסכום, כמקובל ברשויות שונות.
* להטיל תשלומים שונים (פיקדונות, תרומות ולקרן לשיפור המקום) – סה"כ 21 ל"י, על כל סוג של תכנית לבניין חדר מגורים, עסק או מחסן.
* לאשר את התחייבות חברת "רסקו" (דירות עם), כי המועצה תשלם את שכר הדירה המוטל על אדם, שלשכת הסעד התחייבה לגביו (9 ל"י לחודש במשך 3 שנים).
* ליפות את כוח מזכיר המועצה, לבדוק כל בקשה מראש להנחה מהיטל עינוגים, לגבי הצגות באידיש, ולהחליט בהתאם לרמה התרבותית שלה.
* לאשר רישיון למכירת נעלים בחנות במעברה, למוכתר אליהו.

משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), י. היימן , דוד צ'יטאיאט, שמש נאג'י – חברי ההנהלה
מזכיר המועצה והישיבה – מ. זהבי,  חותמים: כהן וזהבי

/// מיכל 40 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש