פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה המקומית (מס' 18 ) 5.4.1955

מחליטים:
* לקבל הלוואה מבנק הפועלים בסך 6,900 ל"י לבנייני חינוך (בהמשך להחלטה בישיבה מס' 2 מ 7.11.54).
* לאשר הקצבה בסך 400 ל"י לביצוע טקסי חג העצמאות.
* לשנות את חלקה 138 בגוש 6494 ממסחרי לציבורי, עבור בית כנסת לעולי בבל ולבי"ס לאגודת ישראל, וכן לבדוק את שתי ההצעות לבית כנסת לעדה האשכנזית.
* לקבל הלוואה מבנק הפועלים ברמת גן בסך כ 10,000 ל"י, לביצוע נטיעות לאורך הרחובות, הפארקים ומגרשי המשחקים לילדים.
* לאשר את הדרישה לפיקוח וטרינרי, ולהקציב לכך 63 ל"י לשנת 55/56.
* להטיל על מנהל ביה"ס להגיש את רשימת המורים הזכאים לקבל דמי נסיעה – בצירוף דיווח חודשי מדויק של ימי עבודתם בפועל. זאת, מאחר שמשרד החינוך והסתדרות המורים החליטו על שינוי בנושא חלוקת ההשתתפות בהוצאות הנסיעה למורים.
* לאשר את הצעת חוק העזר לפתיחת ולסגירת עסקים (ב 40-3-0-57).
* לקבוע את ה 31.4.55 כיום קניית הרכוש, החובות והזכויות של אגודת המים.
* למנות את מזכירי שש הוועדות: ג. איצקוביץ לוועדת הבחירות, קניגר (מנהל החשבונות) לוועדת הערעורים, רענן יעקב לוועדת הרישיונות, זהבי (מזכיר המועצה) לוועדות ההצעות והשומה ומנהל לשכת הסעד לוועדת הסעד.
* לתת את מפתחות תיבת ההצעות לזהבי ולקניגר.
* למנות כנציגי המועצה בוועדה הפרטיטטית את היימן, זהבי ומירון – היועץ המשפטי
(במקום ההחלטה בישיבה מס' 3 מה 14.11.54 בנושא זה).
* לאשר את חוק העזר בדבר רישיונות לבתי עינוגים (ב 40-3-0-57).
* לקבל את הערעור בגין תשלומים נוספים, עקב החלפת מגרשים.
* לקבל את ההצעה, לסייע למשתכנים חדשים בקבלת הלוואות ומשכנתאות.

משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), י. היימן , דוד צ'יטאיאט, שמש נאג'י – חברי ההנהלה
חסר: שלום צדוק – חבר ההנהלה
מזכיר המועצה והישיבה – מ. זהבי, חותמים: כהן וזהבי

/// מיכל 40 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש