פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה המקומית (מס' 4 ) 1.12.1954

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה המקומית (מס' 4 ) 1.12.1954

* מחליטים להקצות לחגיגות לרגל הקמת המועצה המקומית, שתתקיימנה ב 7.12.54, סכום של 400 ל"י (לילדי הכיתות הנמוכות, לכיתות הגבוהות ועצרת למבוגרים – למחרת גם תכנית מוזיקלית).
* היו"ר מדווח לגבי מגע שהתקיים עם קק"ל ולגבי עבודות הפיתוח (המרכז המסחרי, בריכת השחייה, מרכז תעשייה).
* מברכים על קיום חוק שירותי הכבאות, אך טוענים שיש להכניס בו תיקון, שיאפשר לרשויות לגבות מהתושבים אגרה, למטרה זאת.
* מחליטים לאשר את חוקי העזר המוצעים בדבר רישיונות אופניים, בדבר בניית ביבים ופינוי אשפה – אולם לא לאשר את החוק המוצע בדבר פיקוח על כלבים.

* משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), יעקב (פריץ) היימן, דוד צ'יטאיאט, שלום צדוק – חברי ההנהלה, חסר: שמש נאג'י – חבר ההנהלה
מזכיר הישיבה: ג. איצקוביץ, חותמים: כהן ואיצקוביץ

/// מיכל 40 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש