פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה המקומית (מס' 11 ) 23.1.1955

מחליטים:
* להעביר לאישור קק"ל את תכנית המהנדס זולוטוב, לגבי המרכז המסחרי.
* למנות את קומפורטי כבא כוח המועצה לוועדת בניין ערים – בנוסף למהנדס ספיר.
* לקיים במת מועצה בחודש פברואר, לאחר אישור הצעת התקציב, כדי להסביר לציבור את הנעשה במועצה ו"להכניסו בעובי הקורה".
* למנות ועדה לתכנון תכנית לקראת חג העצמאות, במלאות לקריה 15 שנה, אשר תעובד במשותף עם ותיקי הקריה. בוועדה יהיו שישה חברים: מזכיר המועצה (היו"ר), שני מנהלי בתיה"ס הממלכתיים, פיליפ לוי (קריית אונו), רוני ( מעברת קריית אונו) ובא כוח האגודה השיתופית שכונת אונו.
* לאשר את בקשת לשכת הסעד, להחליף את הרישיון לירקות שבידי אחת המשפחות, שאינו מאפשר לה פרנסה, ברישיון לנפט. ההנהלה תבדוק מי יקבל את הרישיון לירקות.
* לאשר את הבקשה לפתוח בית מרקחת (הנדרש בקריה) בסביבת בית החנויות, בשטח של 40 מ"ר – למרות דרישת משרד הבריאות למינימום שטח של 60 מ"ר, ולבקש ממשרד הבריאות לאשרה (לאור הנסיבות).
* לאשר את הבקשה לפתיחת בית קולנוע קייצי במעברה (במגבלות של מיקום והתאמת ההצגות לגיל הילדים), ולדחות את בקשת הנהלת קולנוע אור און להקימו בקריית אונו (בגלל הקרבה לבתי המגורים).

משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), יעקב (פריץ) היימן, דוד צ'יטאיאט, שמש נאג'י – חברי ההנהלה
חסר: שלום צדוק – חבר ההנהלה
נוכחים: המהנדס זולוטוב, הגזבר קניגר
מזכיר המועצה – מ. זהבי, חותמים: כהן וזהבי

/// מיכל 40 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש