פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה המקומית (מס' 16 ) 22.3.1955

מחליטים:
* לגשת לסלילת כבישים (בקטעים הנדרשים ברחובות קפלן, לוס אנג'לס ובלינסון) ותיקונים כלליים בכבישי הקריה, בסך של כ 37,000 ל"י – ולמנות את המהנדס אקרון כמתכנן וכמשגיח על ביצוע הסלילה.
* למנות ועדת הצעות (לפרסום מכרזים ולבדיקתם), שתורכב מהיימן (יו"ר) וצ'יטאיאט, שניהם סגני יו"ר המועצה – ומהמהנדס ספיר.
* לשלוח מכתב נוסף למפלגות, למען יודיעו עד ה 27.3 את שמות נציגיהם לוועדות השונות במועצה. הרכב השומה יהיה ללא שינוי: היימן (יו"ר), באדר ובא כוח הסיעה הדתית.
* להקציב 500 ל"י (לחבילות מזון) למפעל ה"קמחא דה פסחא" לנצרכים, בנוסף להקצבת משרד הסעד.
* לאשר את ההוצאה הנדרשת עבור מבצע ניקיון – ולהוציאו לפועל.
* להטיל על מזכיר המועצה לבדוק את האפשרויות לפתור את בעיית המים להשקאת גינת ביה"ס בקריה. לגבי בעיה זאת במעברה – הכוללת מחסור במים לרחיצת הכלים והכנת הארוחות להזנת הילד, יש לפרסם מכרז להתקנת מגדל עם בריכה מעליו (טנק בקיבול 3 קוב), בהקצבה של כ 500 ל"י.
* לפרסם הודעה על משרה פנויה למזכיר לשכת הסעד.
* לגשת לביצוע שיפורים שונים בגן הגיבורים, שיהיו מוכנים לקראת חג העצמאות, בעלות של כ 1,700 ל"י.

משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), י. היימן , דוד צ'יטאיאט – חברי ההנהלה
חסרים: שמש נאג'י, שלום צדוק – חברי ההנהלה
מזכיר המועצה והישיבה – מ. זהבי, חותמים: כהן וזהבי

/// מיכל 40 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש