פרוטוקול ישיבת המועצה המקומית השנייה (מס' 3) 2.10.1955

* מאשרים את פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 14 מה 4.7.55
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 15 מה 7.7.55
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס' 22 מה 18.7.55:
תוספת כיתות לביה"ס, הרחבת רשת המים, חלקות לבית כנסת, שיכון, חברה לפיתוח.
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת המועצה השנייה מס' 1 מה 11.9.55 (ב 40-3-0-13)
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת המועצה השנייה מס' 2 מה 11.9.55 (ב 40-3-0-13)
ארליך ומרקוביץ טוענים שחלה טעות ברישום הצבעתם. ארליך טען שבהצבעות על הרכב הנהלת המועצה ועל זכות החתימה נמנע (ולא התנגד) ושניהם טענו, שנמנעו לגבי מלווה החובה לחינוך, ולא התנגדו (כרשום בפרוטוקול). הוחלט לתקן את הפרוטוקול, בהתאם.
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה השנייה מס' 1 מה 20.9.55 (ב 40-3-0-10)
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה השנייה מס' 2 מה 27.9.55 (ב 40-3-0-11)
נושא מנוי ועדה לטיפול בבקשות להנחות ממסים ושכר לימוד מחמת עוני, עורר מחלוקת לגבי הייצוג באותה ועדה. היו"ר העמיד להצבעה את ההצעה לבחור את חברי הוועדה על בסיס מפלגתי, שתוצאותיה היו: ארבעה בעד (ארליך, לוינסון, מרקוביץ וסעדי) וארבעה נגדה (כהן, צ'יטאיאט, יצחייק וציפרשטיין). הוחלט להחזיר את הנושא לדיון נוסף בהנהלה.
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת הרישיונות של המועצה השנייה מס' 2 מה 7.7.55
לגבי מתן הרישיונות לאטליז לעוזרי חיים ולפלדמן צבי, יש לברר קודם לכן עם שני המועמדים הקודמים, אם כבר אינם מעוניינים בהם.

משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), ח. ציפרשטיין, דוד צ'יטאיאט, י. יצחייק, ד. ארליך, יחיא סעדי, יוסף לוינסון, מרדכי מרקוביץ – חברי המועצה
חסר: משה כצנלסון (חולה) – חבר המועצה
מזכיר הישיבה: ג. איצקוביץ, חותמים: כהן ואיצקוביץ

/// מיכל 40 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש