פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 11) – 19.4.1955

פרוטוקול ישיבת המועצה המקומית (מס' 11)  19.4.1955

* מאשרים את פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 10 מה  27.3.55  (ב 40-3-0-36).
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס' 17 מה 27.3.55 (ב 40-3-0-40).
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס' 18 מה 5.4.55 (ב 40-3-0-41). לגבי סעיף החלקה לבית כנסת לעדה האשכנזית, כהן מציע שהמהנדס יבדוק גם אפשרות נוספת – אפשרות  להקימו על השטח הפרטי של מרגלית, שהיא חלקה מרכזית ויותר מתאימה. מאשרים את ההצעה.
* מאשרים את חוק העזר בדבר פתיחת עסקים וסגירתם (ב 40-3-0-57).
* לאחר דיון ארוך בבקשת הרב פרנקל לשחררו מתשלום דמי פיתוח עבור מגרשו, הוחלט לקבל את הצעת כהן: לא לפתור את הרב מתשלום זה, אולם להקציב לו סכום חד-פעמי בסך 300 ל"י.
* מאשרים את שלמה הק, כחבר בוועדת הערעורים לשומה, כנציג הסיעה הדתית.
* המועצה חוזרת להחלטתה של ההנהלה בישיבה מס' 16 מה 23.3.55, ומאשרת כחברי ועדת ההצעות את היימן, צ'יטאיאט ומשה כפיר – מהנדס ותושב המקום.
* מאשרים את חמש ההלוואות, ממספר בנקים, שהמועצה עומדת לקבל למטרות שונות.
* הדיון בפרוטוקול ישיבת הרישיונות מס' 1 נדחה, וכהן מבקש את הסכמת החברים להעלות – ולאשר כמה סעיפים דחופים, למרות שלא נרשמו ב"סדר היום":
מאשרים את מועד הגשת הצעות למכרז בדבר סלילת כבישים, הקמת מיכל מים ושיפורים בגן הגיבורים,
עד ל 22.4.55.
מאשרים את מינוי גזל איצקוביץ כרשם ראשי לרישום החינוך הממלכתי בשנת הלימודים הבאה. כמו כן, מאשרים את גובה אגרת החינוך לשנת הלימודים הבאה ואת הדירוג בשכר הלימוד, שיהיו ללא שינוי.
* כהן מקריא את מכתב ההתפטרות של שלום צדוק, המודיע על התפטרותו בגלל סיבות אישיות.

משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), דוד צ'יטאיאט, מרדכי מרקוביץ , משה כצנלסון, שמש נאג'י, יוסף לוינסון, יעקב קחטן – חברי המועצה
חסר: יעקב (פריץ)  היימן – חבר המועצה
מ. זהבי – מזכיר המועצה
רושם הפרוטוקול: גציל איצקוביץ, חותמים: כהן וזהבי

/// מיכל 40 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש