פרוטוקול ישיבת המועצה המקומית (מס' 9) 13.3.1955

מאשרים את:
* פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 6 מה 26.1.55 (ב 40-3-0-20)
* פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 7 מה 3.2.55 (ב 40-3-0-23)
* פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 8 מה 15.2.55 (ב 40-3-0-24)
* פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס' 11 מה 23.1.55 (ב 40-3-0-30),
לאחר ביטול החלטת ההנהלה בדבר מינוי האדריכל קומפורטי כחבר שני בוועדה המקומית לתכנון ובניין ערים (בסעיף 2), ומינוי יעקב כהן – היות ומקובל שראש המועצה יהיה חבר בוועדה.
* פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס' 12 מה 30.1.55 (ב 40-3-0-31), למרות הסתייגות לוינסון (לסעיף 1) לגבי הלוואות לקבלנים בהקמת בריכת השחייה.
* פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס' 13 מה 8.2.55 (ב 40-3-0-32),
למעט הדיון בהיטל המסים שנדחה לישיבה מיוחדת בנושא זה.
* פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס' 14 ומלווה חובה פנימי לחינוך.
* חוקי העזר: למניעת רעש ( ב 40-4-0-57), לעידוד השקעות הון, הגנה על הצומח וסלילת רחובות .
* שינוי כמה סעיפים בחוק היטל מסים לשנת התקציב 54/55, עקב הוראת משרד הפנים(בהתנגדות לוינסון).
* ההחלטה על היטל מסים לשנת התקציב 55/56 (בהתנגדות לוינסון).
* הרכבת ועדת בחירות בת 9 חברים, בהתאם להרכב המפלגתי של המועצה – בעקבות הוראת משרד הפנים לקיים בחירות מוניציפליות בכל הרשויות. המפלגות חייבות להודיע למזכירות המועצה (תוך שבוע) את שמות נציגיהן, שיובאו לאישור המועצה.
* קניית המועצה את רכוש אגודת המים (במחיר סמלי של לירה אחת, כפי שהוחלט באסיפה הכללית של האגודה). המועצה תקבל על עצמה את כל זכויותיה וחובותיה של האגודה ליום הקנייה.
* קבלת הלוואה בסך 25,000 ל"י מתקציב הפיתוח, באמצעות חברה "ניר" (לשמונה שנים), לצורכי פיתוח המים ותיקוני כבישים.
* משיכת יתר בבנקים לשנת התקציב 55/56, בשיעור של 5% מהתקציב הרגיל.
משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), יעקב (פריץ) היימן, דוד צ'יטאיאט, מרדכי מרקוביץ , משה כצנלסון, יוסף לוינסון, שמש נאג'י, שלום צדוק – חברי המועצה
חסר: שמואל משיח – חבר המועצה
מ. זהבי – מזכיר המועצה
רושם הפרוטוקול: גציל איצקוביץ, חותמים: כהן וזהבי

/// מיכל 40 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש