פרוטוקול ישיבת המועצה השנייה (מס' 7) – 25.12.1955

פרוטוקול ישיבת המועצה המקומית השנייה (מס' 7)  25.12.1955

* מאשרים את פרוטוקול ישיבת המועצה השנייה מס' 6 מה 5.12.55 (ב 40-3-0-2).
* אישור פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה השנייה מס' 5 מה 18.12.55 (ב 40-3-0-1):
מאשרים את ההחלטות, למעט הנושאים הבאים:
הרכב הוועדות – לאחר דיון/ויכוח ארוך לגבי הרכב הוועדות, הוחלט (לבקשת ארליך) לדחות את המשכו  לישיבה הבאה.  לבקשת כהן, מאשרים רק את הרכב ועדת הרישיונות: חברי המועצה יכללו את נציגי הסיעה הדתית (יו"ר), מפא"י – צ'יטאיאט וחרות – ארליך. אנשי ציבור יהיו ממפא"י ומאחדות העבודה – משה זילברשטיין. עד שהסיעה הדתית תיטול את התפקיד, יכהן בו צ'יטאיאט.
הדיון בתקציב הבלתי רגיל ל55/56 נדחה לישיבה הבאה, היות ובטעות לא הומצא לחברים החומר, בעוד מועד. כמו כן נדחה הדיון בהחלטות הממשלה לגבי גני הילדים ומינוי נציגי המועצה בהנהלת החברה לפיתוח קריית אונו. וזאת, לאחר דרישת ארליך, שיינתן בה ייצוג לשלוש הסיעות הגדולות: מפא"י, חרות והדתיים.
* לגבי פרוטוקול ישיבת ההצעות מס' 1 (של המועצה השנייה) , מחליטים למסור את ביצוע עבודת הניקוז לקבלן מלר ושות' במחיר 7,884 ל"י. אם מחירי ההובלה יעלו, ישלמו לו את המחיר בהתאם להצעתו המקורית – 8,184 ל"י. את עבודות החפירה (עבודות יד) יש לבצע באמצעות פועלי דחק, שיועסקו על-ידי המועצה בפיקוח הקבלן. לאור זה, תקטן הצעת הקבלן בכ-2,000 ל"י.
* בנושא שכונת אונו, מחליטים שהמועצה תקבל לרשותה את הרכוש הציבורי של "האגודה השיתופית שכונת אונו" (באר מים אחד, בריכת מים אחת, הבניין בו שוכנת המועצה ובניין גן הילדים שעל-יד המועצה), "אשר עלו בשעתו כסף רב והאגודה מצידה מוכנה למסרו למועצה בתנאי ש…". עם קבלת הרכוש, תקבל המועצה על עצמה את כל חובותיה של האגודה, המסתכמים ב 2,000 ל"י עד 3,000 ל"י (כולל רישום החלקות), ולהקים אגף נוסף לבניין המועצה, שישמש אולם ציבורי לתושבי האזור.
* מאשרים את בקשת כהן למתן רישיונות למספר עסקים, שהטיפול בבקשותיהם  נדחה זמן רב: כלי בית ומטבח, ירקות, גלנטריה, רוכלות בירקות, אטליז ומכירת עופות, מעדנים ולחם (ללא דברי מכולת מוקצבים) ומכולת.
* לאחר שציפרשטיין וארליך דיווחו על פגישותיהם עם ועד אגודת "ישי", מחליטים להקדיש לפרשת "ישי" ישיבה מיוחדת.

משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), חיים ציפרשטיין, מ. מרקוביץ, י. סעדי, שמש נאג'י, משה כצנלסון – חברי המועצה,  מ. זהבי – מזכיר המועצה
חסרים: ד. צ'יטאיאט , י. לוינסון, ס. יצחייק – חברי המועצה
רושם הפרוטוקול: ג. איצקוביץ, חותמים: כהן וזהבי

 

/// מיכל 40 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש