פרוטוקול ישיבת ועדת הפיתוח 30.5.1954

* העברת חלקות: הוועדה מוצאת לנכון – וגם תמליץ לוועד, כי אין מקום להגביל עוד את האנשים הרוצים למכור את חלקותיהם. נראה לוועדה, שעם קבלת הסטטוס של מועצה מקומית, יהיה מקום לחזור ולדון בשאלה – וכן לחוקק חוקי עזר להטלת מסים גבוהים, לגבי חלקות פנויות, אשר ייאלצו את התושבים לבנות עליהן או למכרן.
* בנושא חלקת הדונם וחצי שאושרה לאלוני צבי, מחליטים לענות לקרן הקיימת: זה לא יהיה הוגן ליטול ממנו את החלקה, שאושרה לו על-ידי הוועד הקודם. חלקה בגודל זה ניתנת בדרך-כלל לשתי משפחות, אולם זאת אחת החלקות שאינן ניתנות לחלוקה, עקב תכנון שנעשה בעבר ביוזמת קק"ל.
* מאשרים את בקשת חברת החשמל להתקנת עוגן, שיתמוך בעמוד מספר 30, שיספק זרם למתפרת לשכת הסעד במועצה האזורית – היות ולא ישמש מפגע, בעמדו במקביל לכביש.

משתתפים: י. כהן – (יו"ר הוועד), היימן, ציפרשטיין, צדוק
המזכיר: מ. זהבי

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש