פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי (מס' 19) 7.2.1954

* אישור פרוטוקול ישיבת ועדת הפיתוח מה 7.1.54:
מאשרים את ההצעה להקמת 10 קיוסקים בפארקים ואת החלטות הוועדה, לגבי האזור המסחרי.
* אישור פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים מה 7.1.54:
בנושא בית האריזה: חברת "רסקו" מוכנה להעמיד מבנה לרשות המתפללים, שישמש כבית תפילה, עד שיעברו לבניין קבוע. לגבי מכירת המבנה ללנדאו, התקבלו (לאחר דיון ארוך) תנאי הצעת היו"ר: הכסף שיתקבל ישמש את הוועד למטרה חיונית, ושלנדאו יחתום על התחייבות לעבור לאזור המלאכה, בשטח שייקבע על-ידי הוועד.
אושרו הצעות הוועדה, לגבי מחסן לגן הילדים, החזקת כבישים, מורה לריתמיקה, הקצבה לליגה למלחמה בשחפת, מאור ברחובות, הגדלת סוכנות הדואר, בקשת התאחדות הספרדים להקמת צריף לבית הכנסת.
* מחליטים לקבל את הצעת משפחת ויליאמס, לאפשר לה חיבור לרשת החשמל, באמצעות תשלום לוועד המקומי (שיעביר לחברת החשמל).
* היו"ר מדווח, שיו"ר המועצה השיג את הכספים הדרושים לסלילת הכבישים, ובימים הקרובים יחזור סולל בונה לעבודה.
* היחסים עם המועצה האזורית (הדיון נדחה מהישיבה הקודמת, היות וכמה חברים ביקשו להתייעץ עם חברי מפלגותיהם: היימן פתח, בהסבירו שהמבנה המוניציפלי הנוכחי אינו מתאים ליישוב – דברים, שלדבריו גם הביע בישיבה הקודמת, שדנה בנושא, וזאת הייתה דעתו גם לפני הבחירות. לדבריו, מועצות אזוריות הן גופים המכילים ישובים בעלי אופי חקלאי בלבד, שאינם יכולים להיחשב כגופים מוניציפליים. לקריית אונו יש את כל הנתונים לקיים בעצמה, את כל השירותים הדרושים לתושביה. לאחר דיון ארוך, התקבלה הצעת כהן (5 בעדה, לוינסון התנגד ומרקוביץ נמנע):"לאור חוסר האפשרות לספק את השירות והצרכים של המקום, במסגרת הנוכחית, אנו תובעים הפרדה מהמועצה האזורית והקמת מועצה מקומית מיוחדת לקריית אונו."

משתתפים: י. כהן – (יו"ר הוועד), היימן, ווהבה, ציפרשטיין, מרקוביץ, צדוק
אחר: לוינסון
חסרים: קנדל, שהרבני
המזכיר: מנחם זהבי

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש