פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי (מס' 18) 10.1.1954

* אישור פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים מה 17.12.53:
מאשרים חישוב חדש של הוצאות הפיתוח.
דוחים (בינתיים) את בקשת קק"ל, לקבל חלק מההכנסות העתידיות מהמרכז המסחרי.
אושרה ההצעה, שהגירעון הכספי לגבי רשת החשמל, ייפול על התושבים ששילמו תמורתה, למרות שהאשמה בטעות איננה שלהם.
היו"ר מדווח, שמבקר המדינה מסכים לבוא אליהם, לגבי נושא חשבונות אגודת המים.
מאשרים את התקציב הפדגוגי, את זכות החתימה כהצעת ועדת הכספים – ואת ההקצבה לתשלום בגובה 50% משכר מורה לריתמיקה, בכל גני הילדים.
* אישור פרוטוקול ישיבת ועדת הפיתוח מה 17.12.53:
מועלית בקשת לנדאו מכפר אז"ר, לרכישת בית האריזה עבור הקמת בית מלאכה לסוללות ועופות – את בית האריזה, שנועד לגן ילדים ועדיין המתפללים לא מוכנים לפנותו. לאחר דיון ארוך, מציע כהן לבדוק את הנושא ורק אחר כך להחליט.
מאשרים הקצאת 10 חלקות לקיוסקים בפארקים והקצאת חלקה ללשכת העבודה.
מחליטים לדחות את בעיות המועצה האזורית לישיבה הבאה.

משתתפים: י. כהן – (יו"ר הוועד), היימן, ציפרשטיין, צדוק, שהרבני
אחרו: מרקוביץ, לוינסון, קנדל
חסר: ווהבה
המזכיר: מנחם זהבי
חתומים על הפרוטוקול: י. כהן, מ.זהבי

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש