הזמנות לישיבות ופניות למהנדס 1959 – 1964

הזמנות לישיבות בשנת 1959
מכתבים אל ומאת מהנדס המועצה בשנת 1959
הזמנות לישיבות 1960
חליפת מכתבים עם מהנדס המועצה 1960
זימון לישיבות 1964
זימון לישיבות 1963
חליפת מכתבים עם מהנדס המועצה 1963
חליפת מכתבים עם מהנדס המועצה 1964

/// מיכל 41 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש