פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי – 25.10.1953

;*מינוי ועדת הכרזות. מציעים לבחור בוועדה שתבדוק ותחליט למי למסור את העבודות. היימן, והבה ומרקוביץ ממונים לוועדה.
*בית דין לשכר דירה. בגלל שהיו תביעות מאנשי המקום בדבר גובה שכר הדירה מר מרקוביץ נבחר כנציג מטעם הוועד המקומי לדון בכך.
*גזברות. מנהלים דיון על התפטרותו של היימן ומציעים שקניגר ימלא את תפקיד הגזבר באופן זמני ושהיימן ימשיך לחתום על הצ'קים. הוחלט שהיימן וכהן כחברי הוועד ממשיכים לחתום ונתקבלה ההחלטה על הגזבר.
*ועדות. מתקיים שוב דיון על הרכב הוועדות וכמה חברים מכל מפלגה ואיפה. היו"ר מציע תוך שבועיים לבדוק מחדש את תוצאות הבחירות ולהציע הצעה להרכב אחר של ועדות, בהתייעצות עם ראשי הרשימות. ההצעה נתקבלה פה אחד.
*אישור פרוטוקולים. ועדת חינוך. מנהל בית הספר בא לדרוש תוספת של 2 ל"י לילד. מצביעים על השארת ילדים שנרשמו לאחר הגיל שפורסם בחוק. מחליטים בעניין דרישת תוספת שטח לבית הספר לצורכי חקלאות להגיש את ההצעה למהנדס גינוסר. ומבקשים מבית הספר שיטפל בגן הגיבורים ובחורשה.
אישור פרוטוקול של ועד הרישיונות. מחליטים לאשר 11 חנויות מכולת בקריית אונו.
* דיון על העברת מגרשים.
*סיכום החלטות:
1. מינוי ועדת הכרזות.
2. מינוי נציג הוועד המקומי בבית הדין לשכר דירה.
3. מינוי קניגר כגזבר הוועד המקומי, מר היימן ממשיך לחתום על המחאות.
4. היו"ר יבדוק תוך שבועיים את תוצאות הבחירות ויציע הרכב אחר לוועדות.
5. החלטה בדבר זכות יו"ר ועדה לכתוב מכתבים בשם הוועד.
6. אישור פרוטוקול של ועדת החינוך, אישור פרוטוקול של ועדת הכספים., אישור פררוטוקול של ועדת הרישיונות.
7. לבדוק את עניין העברת המגרשים מיד ליד ולהבטיח כי אין מדובר במבנים שנבנו בחומרים במחירים רשמיים.

משתתפים: י. כהן, י. היימן, פ. לוינסון, ו. והבה, ח. ציפרשטיין, ש. צדוק, מ. מרקוביץ', ו. שהרבני, קנדל, מ. זהבי.

/// מיכל 45 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש