פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי – 8.11.1953

*אישור פרוטוקולים של ועדת הרישיונות. יש דיון על כתיבת הפרוטוקולים. מאשרים את מספר האיטליזים ואת המקום שהוצא ע"י הוועדה.
*דיון על בעיות המים. בעיות כספיות, מי חייב למי וכמה. הוחלט שאת הבעיות הכספיות בין הוועד המקומי ואגודת המים נעביר לבירור בפני ועדת הכספים.
*רכישת שני מבנים מרסקו לגני ילדים.
*עבודות ציבוריות. התעורר חשד שבניית הכביש ירודה ושאבני השפה קטנות מדי  – ושדרוש גשר בשכונת הבולגרים. מטילים על זהבי להביא זאת לידיעת אקרון.
*מאור. בשני מקומות חסר מאור, כבר התחילו באיסוף כספים מהתושבים.

משתתפים: י. כהן, י. היימן, פ. לוינסון, ח. ציפרשטיין, ש. צדוק, מ. מרקוביץ', ו. שהרבני, מ. זהבי.
נוכחים: זיידמן, אדלר, גרינברג.
חסרים: קנדל, והבה.

/// מיכל 45 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש