פרוטוקל ישיבת ועדת חינוך – 20.10.1953

* מנהל בית הספר י. גורן מסר דו"ח על המצב בבית הספר

הרישום לבית הספר בוצע באיחור. פוטרו 4 מורים בלתי מוסמכים, אחד חזר. עם פתיחת השנה נוצר מחסור במורים, לשתי כיתות מחנך אחד. כתות א אחרו להיפתח.
בגלל מחסור בכיתות ובמורים יש צורך במשמרת שנייה המתחילה בשעה 12.
בכתות א נרשמו 7 ילדים, שנולדו לאחר התאריך הקובע והרשם הראשי הורה להוציאם. המנהל מבקש להשהות את ביצוע ההוראה עד שינסה לדבר עם זהבי – הרשם.
נרשמו תלמידים מכפר אז"ר, תל ליטוינסקי ומעברת אונו. תלמידי המעברה ברמה נמוכה ויש חשש שיורידו את הרמה. כפר אז"ר תובע להחזיר את ילדי הכפר וילדי תל ליטוינסקי לכפר. הייתה פנייה מביה"ס אגו"י לעבור לממלכתי. דרושה החלטת הוועד.
לא מעוניין להעביר את כספי השירותים לקופת הוועד, מחשש שלא ימצא כשיזדקקו לו בבית הספר.
יש להרחיב את השטח החקלאי העומד לרשות בית הספר, לאור גודלו וגידול היישוב.

* נערך דיון לגבי הנושאים שהועלו ע"י המנהל ונקבע כדלהלן:

לגבי הילדים שנרשמו מתחת לגיל, מנהל בית הספר יסגור את הנושא מול הוועד המקומי.
לגבי כספי השירותים נערך ויכוח ללא מסקנה סופית. הוקצתה מקדמה לצורך פעילות בית הספר
המנהל הביע שביעות רצון לגבי רמת הניקיון בבית הספר.
נערך דיון לגבי התקציב הפדגוגי ונקבעו הסכומים לגבי כל סעיף.
עלתה בקשה לקבוע ישיבה מיוחדת לגבי כיתות המשך.
לגבי הגנים עלתה דרישה לתיקונים שונים שאושרה, מלבד הקמת מחסן.

משתתפים: חברי הוועדה: ברוך קנדל (יו"ר), אליהו גרין, משה כצנלסון
נוכחים: נציגי ועד ההורים: אסתר וולך, עדה אדלר, נוימן, זלמן רובין, גנזלר
מנהל בית הספר יעקב גורן והגננות – רות גרייבסקי ויהודית זהבי

/// מיכל 45 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש