פרוטוקול ישיבת ועדת חינוך – 21.11.1953

* המצב בגני הילדים: רשומים בגן א' 29 בגן ב' 17 סה"כ 46. מיעוט הנרשמים מעמיד בסכנה את המשך קיומם של הגנים. העלות הכוללת בשנה של החזקת הגנים מסתכמת ב-3256 ל"י
* מחליטים לפנות לוועד המקומי על מנת שיאשר בדחיפות את הדרוג. לצורך מילוי הגנים הוחלט לאפשר לילדים מתחת לגיל חובה להירשם ולהעלות את שכר הלימוד עבורם באופן סמלי בלבד.
* הוחלט לאשר 350 ל"י לתקציב פדגוגי עבור 2 גנים.
* הוחלט לקיים שיתוף פעולה בין ועדות החינוך של הוועד המקומי ושל המועצה האזורית.
* אושרו התקנת פח אשפה ורכישת צינור השקיה
* אושרה קבלת בנה של גב' קובלסקי, למרות שגילו נמוך מגיל חובה.
* הוחלט לפנות למפלגת מפ"ם שתחליף נציג מטעמה, מאחר ובא כוחה לא מגיע לישיבות הוועדה.
* הוועדה מבקשת מהוועד המקומי להקצות לצורך הספרייה את המעון לילדים העומד להירכש.

המשתתפים : קנדל (יו"ר), שהרבני, כצנלסון
הגננות: גרייבסקי רות, זהבי יהודית

/// מיכל 45 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש