פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים 16.9.1954

לאחר דיון בשלוש ההצעות שהתקבלו למכרז לריהוט עבור ביה"ס, מטעם שלושה בעלי נגריות בקריה – רובין זלמן, זיידמן ישעיהו ואיידלשטיין גרשון, הוחלט לדחות את הצעת האחרון ולהתקשר בחוזה: עם רובין להזמנת הכיסאות בסך 3,396 ל"י ועם זיידמן להזמנת השולחנות בסך 3,354 ל"י. העבודה תוזמן מייד ועל הקבלנים לסיימה לא יאוחר מה 25.10.54. תנאי התשלום: 20% מראש, 20% עם סיום העבודה והשאר בארבעה תשלומים – החל משלושה חודשים לאחר תום העבודה.

משתתפים: כהן (יו"ר), היימן, ציפרשטיין – חברי הוועדה
גורן – מנהל ביה"ס
המזכיר: מ. זהבי , גציל איצקוביץ – עוזר המזכיר

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש