פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים 7.1.1954

* בנושא מכירת בית האריזה: לנדאו מציע לרכוש אותו תמורת 2,000 ל"י – הוועד מטיל על המזכיר לדרוש ממנו 3,000 ל"י, אולם מייפה את כוחו להסכים ל 2,500 ל"י בתוספת תרומה בסך 50 ל"י למוסדות החינוך. כמו כן, יש לברר את מעמדה החוקי של המשפחה הגרה בו, במקרה שיהיה צורך לפנותה.
* מחליטים:
לאשר הקצבה בסך 70 ל"י לבניית מחסן לגן הילדים, כדי לפנות את בית השימוש המשמש כיום גם כמחסן.
לאשר 72 ל"י לקניית כורכר לתחזוקת הכבישים.
לאשר השתתפות בגובה 50% בשכר המורה לריתמיקה, לשני הגנים (180 ל"י).
להמליץ על הקצבה חד-פעמית בסך 20 ל"י, כתרומה למוסד לחולי שחפת, אשר בין המאושפזים בו גם אנשים מהקרייה.
להמליץ לקבל את בקשת איגוד הנכים לפטור מארנונה – בעקבות בקשת האיגוד לשר הפנים לתקן את חוק הרשויות המקומיות, לגבי פטור לחיילים, שוטרים ונפגעי מלחמה ונכים מארנונה.
לדחות את הדיון בבקשת גרינברג בצלאל להעלות לו את דמי הפיקוח על המאור ברחובות, מ 10 ל"י ל 20 ל"י, עד שתהיינה הרחבות ברשת.

משתתפים: כהן (יו"ר), היימן, ווהבה – חברי הוועדה, קניגר – גזבר הוועד
חסר: מרקוביץ – חבר הוועדה
המזכיר: י. רענן

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש