פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות 17.6.1954

ממליצים בפני הוועד על מתן הרישיונות הבאים:
* לתיקונים ברכב – לממנוב דוד, בתנאי שלא יקים מבנה קבוע ויעבור לאזור התעשייתי מייד לאחר הקמתו.
* לקונדיטוריה – לנוימן שמואל, בתנאי שימציא את התעודות הדרושות, שלא יקים מבנה מיוחד ויעסוק בכך רק בביתו.
*לבית מלאכה לאופטיקה – ליהונתן מאיר, בתנאי שיעסוק בכך רק בדירתו ואם ירצה להקים מבנה מיוחד, יעבור למרכז המסחרי.
* לגלנטריה – לנוראלה נורנחמדי, רישיון זמני, בתנאי שיעסוק בכך רק בדירתו ואם ירצה להקים מבנה מיוחד, יעבור למרכז המסחרי.
* למכבסה אוטומטית – לכץ ראובן, רישיון זמני, בתנאי שיעסוק בכך רק בדירתו ואם ירצה להקים מבנה מיוחד, יעבור למרכז המסחרי.
* למעדניה ומשקאות חריפים – לזילברמן דוד, רישיון זמני, בתנאי שיעסוק בכך רק בדירתו ואם ירצה להקים מבנה מיוחד, יעבור למרכז המסחרי.
* למכירת מעדנים – להייטנר חיים רישיון זמני, בתנאי שיעסוק בכך רק בדירתו ואם ירצה להקים מבנה מיוחד, יעבור למרכז המסחרי.

הוועדה ממליצה לדחות את בקשת כהן נסים לטכסטיל, לאור התחייבות קודמת שניתנה לשולמן, בעל כל-בו.

משתתפים: כהן (יו"ר), שטיינבך, פלץ, צאלח – חברי הוועדה
חסר: הק – חבר הוועדה
המזכיר: י. רענן

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש