פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים 25.2.1954

* הוועדה מאשרת מחדש את החלטת הוועד המקומי מה 21.6.53, שחתימת כהן והיימן (שהתמנה לגזבר הוועד באותה ישיבה) מחייבת את הוועד (הנושא הושמט מהפרוטוקול).
* הוועדה מאשרת את הטופס לבניית הקיוסקים, שהוצע על-ידי היועץ המשפטי, לאחר צירוף תיקונים לגבי הצורך לקבל את אישור הוועד לכל שינוי בהקשר למבנה.
* רובין מציע בשם ועד הורי ביה"ס, עזרה בגיוס הכספים הנדרשים להמשך בניית ביה"ס (כמקדמה על-חשבון המסים שעליהם לשלם). הוועדה מודה להצעה ומבקשת לזכות את התורמים רק לאחר שלושה חודשים, כדי לאפשר לוועד להשיג הלוואות בתקופה זאת.
* הוועדה לעבודות ציבוריות תפקח על בניית ביה"ס ואליה יצורפו שני נציגי ועד ההורים.

משתתפים: כהן (יו"ר), היימן, ציפרשטיין – חברי הוועדה
חסרים: ווהבה, מרקוביץ – חברי הוועדה
נוכח: רובין, מטעם ועד ההורים
המזכיר: מ.זהבי

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש