פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות 25.3.1954

* ההחלטה לגבי בקשת בלומברג ושולמן, בעלי חנות סיטונאית למשקאות חריפים, לרישיון למכירה בקמעונאות, תתקבל לאחר בדיקת הכנסות החברה.
* הוועדה ממליצה לא לאשר את בקשת אדם אהרון לרוכלות בירקות, כדי להגן על מעמד המקרים הסוציאליים.
* על הוועדה לבדוק, אם בקשת גרין צבי להקמת מפעל למילוי סיפונים במי סודה באזור מגורים, לא יסתור את עקרון המלאכה באזור מגורים.
* היות ונוצר מצב, שיש מקום לקיוסק סמוך לתחנת האוטובוסים האחרונה בגבעת ברכה (על שטח ציבורי), הומלץ לאשר רישיון להקמתו – בסיכום עם המוסדות המטפלים בנכים ובמקרים סוציאליים.
* הוועדה מחליט להוריד 10% ממספר הלקוחות של כל מחלק חלב ולמסרם לגב' מגנזי. בהתאם לכך, יכנס המזכיר את כל מחלקי החלב לקביעת אזורי החלוקה שלהם.

משתתפים: כהן (יו"ר), הק (?), צלאח, פלץ – חברי הוועדה
חסר: שטיינבך – חבר הוועדה
המזכיר: י. רענן

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש