פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים 16.5.1954

מחליטים:
* לפרסם מכרז לשלטים של שמות הרחובות (להצעת ועדת הפיתוח מהיום) ולהקציב למטרה זאת 700 ל"י (רשימת 34 הרחובות בפרוטוקול המקורי).
* הוועד יהיה אחראי לתשלום הפרש הסכום עבור המאור ברחובות.
* לשחרר מהקנס בגובה 20%, רק את התושבים אשר יסלקו את חובם בבת-אחת, אולם לא לשחרר (את כולם) מחובת תשלום 3 ל"י עבור שכ"ט לעורך דין.
* לאשר את ההוצאה עבור "גביע יום העצמאות לקבוצות המנצחות.
* לאשר תוספת 20 פרוטות (ל 40 הפרוטות) למדביק המודעות, עבור כל מודעה, מה 1.4.
* לשלם לכהן פנחס ולרוזנבלום יצחק, מנהלי ביצוע עבודות שהיו בקריה לאחרונה, לפי תשלום רגיל ליום עבודה ולא לפי התשלום הניתן לעבודות דחק.
* להציע לוועד למנות ועדה לפיקוח על הבנייה, שתהייה מורכבת מחברי הוועד, המהנדס, הארכיטקט ונציגי ועד ההורים.

היימן מבקש לתקן בפרוטוקול את הדברים שנכתבו בשמו בישיבת הוועדה ב 25.4.54, לגבי מגרש הספורט, שהם: "היות וישנה הצעה להעביר את המגרש לרשות "הפועל", אני מציע לקשור אותם בחוזה שיחייב אותם, להעמידו לרשות הוועד בעת הצורך וגם לקבוצות ספורט אחרות בקריה – בתנאים המקובלים."

כהן מוסר דו"ח על בניית ביה"ס ושנתנו הוראה לגרין להמשיך לעבוד במסגרת המכרז שזכה בו – שלד לחמש כיתות. הוא מוסיף, שעתה יש לפרסם מכרז נוסף.

משתתפים: כהן (יו"ר), היימן, ציפרשטיין, ווהבה – חברי הוועדה
חסר: מרקוביץ – חבר הוועדה
המזכיר: מ. זהבי

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש