פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים 15.4.1954

* הוועדה ממליצה להשתמש בינתיים ב 300 ל"י מכספי הרזרבה של התקציב הפדגוגי, לרכישת תוספת ריהוט לביה"ס – סכום שיוחזר על ידי הוועד.
* עד כה לקחו הלוואה בסך 2,000 ל"י לביצוע עבודות הפיתוח (במסגרת "עבודות הדחק"). היות ולביצוע התכנון דרוש סכום כפול, מחליטים לקבל הלוואה נוספת בסך 1,000 ל"י.
* מאשרים את הצעת מזכיר הוועד לתת לעומר יוסף הענקה בסך 30 ל"י, כאות הערכה למאמץ הרב שהוא משקיע, שעות העבודה הנוספות, המחשבה והרצון הטוב.
* מאשרים את הצעת הקבלנים פייזר, שטריקר וקבוצת "אפל", לאפשר לוועד קבלת הלוואה לזמן קצר, שיאפשר לו את החזרת החוב – למרות שזה יחייב אותו לשלם 225 ל"י לחודש, על חשבון ההלוואה.
* מחליטים לפטר את הכתבנית, שסיימה את תקופת הניסיון ולא ענתה על הצרכים, ולקבל במקומה אדם שיוכל לבצע תפקידים של פקיד , מזכיר ועדות וטיפול בקהל. כהן מציע, לאור הסתייגות מרקוביץ מפיטורי רענן, למצוא לרענן פתרון במסגרת המועצה המקומית, ובינתיים לקבל עובד נוסף – דבר שיחייב החזקת שני פקידים.

משתתפים: כהן (יו"ר), היימן, מרקוביץ – חברי הוועדה, קניגר – גזבר
חסרים: ציפרשטיין, ווהבה – חברי הוועדה
המזכיר: מ. זהבי

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש