פרוטוקול ישיבת ועדת הפיתוח 7.1.1954

* מחליטים לבקש מוועדת הכספים להכין הצעת חוזה, עם כל אחד מהעשרה שיקבל חלקה בפארקים להקמת קיוסק. במהלך הדיון התעוררה שאלת מבנים על קרקע ציבורית, כמו הקיוסק של זק, הצריף של בראון והקולנוע. מטילים על המזכיר להביא את החוזים וההתחייבויות לגביהם. כמו כן, להדגיש בפני זק, שגידר את השטח מסביב לקיוסק, שהשטח הוא ציבורי והוא לא יוכל לבוא בתביעת "חזקה" לגביו.
* קק"ל מוכנה לאפשר את פיתוח האזור המסחרי – וגם רוצה לקחת חלק ב"עסק" זה, למרות שעדיין לא פרטה את תביעותיה.
* מטילים על המזכיר להגיש לוועדה הצעת חוזה לגבי האזור המסחרי, שייערך עם הקבלן, כדי שניתן יהיה לגשת למכרז.

משתתפים: י. כהן – (יו"ר הוועד), היימן, ציפרשטיין, צדוק, קנדל
המזכיר: מ. זהבי

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש