פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי (מס' 28) 4.7.1954

* משה כצנלסון מצטרף במקום קנדל שפרש, כנציג ההסתדרות.
* מאשרים את פרוטוקול ישיבות הוועד מס' 27+26.
*מאשרים את הצעת כהן לפנות למשרד הפנים, בתביעה להחיש את הקמת המועצה המקומית.
* הוסכם, שיו"ר אגודת המים צריך להיות חבר הוועד המקומי, שיתאם בין האגודה והוועד. וזאת, היות וכדי להבטיח שירות יעיל והספקת צרכי הקריה – כולל של המעברה, יהיה צורך בהשקעה כספית גדולה.
* מאשרים את החלטות פרוטוקול ועדת הכספים מה 27.6.54.
* מחליטים שיו"ר הוועד, היימן ומרקוביץ, יהוו את הוועדה לקבלת פקיד ראשי עוזר למזכיר – אם מרקוביץ לא יקבל על עצנו את התפקיד, יבוא צדוק במקומו.
* מחליטים בנושא ביה"ס: לייפות את כוח כצנלסון לחתום על הוצאת כספים מחשבון התקציב הפדגוגי (במקום קנדל), לאשר הוצאה בסך 800 ל"י מעודף התקציב הפדגוגי לרכישת ציוד לביה"ס – ועדת החינוך ומנהל ביה"ס יקבעו מה יירכש, להיענות לבקשת מנהל ביה"ס ולהקציב 70 ל"י כמתנת הוועד לבוגרי מחזור א', להקצות את השטח שבין חצר ביה"ס והקולנוע למטרת לימוד חקלאות – ולאשר הוצאה להקמת מחסן לכלי גינה (כסף שיוחזר על-ידי משרד החינוך).

משתתפים: י. כהן – (יו"ר הוועד), היימן, ציפרשטיין, ווהבה, צדוק, מרקוביץ, שהרבני,
משה כצנלסון
חסרים: לוינסון
המזכיר: י. רענן

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש