פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי (מס' 22) 4.4.1954

* התביעה להפרדה מהמועצה האזורית:
ישיבת המועצה לא התקיימה, בגלל היעדר חוזר של נציגי קריית אונו והמעברה. לאחר דיון מחליטים, שכאשר יתקיים דיון במועצה בנושא התקציב, תביעות הוועד תהיינה:
(1) לחקוק חוק לתיקון מס עסקים – רטרואקטיבי משנת הכספים הקודמת, ביחס ללולים ורפתות (מס שאנשי כפר אז"ר לא שילמו), (2) החזרת הכספים שהוצאו על-ידי כפר אז"ר למטרות שאינן מוניציפליות ו(3) הקטנת גמול תפקיד ראש המועצה ל 20 ל"י.
* אישור פרוטוקולים:
כהן: אם ב 15.4.54 טרם נדע את המצב המוניציפלי של המקום, ייערך חישוב נוסף של הייצוג בוועדות.
בעקבות תביעת היימן לדון בענייני אגודת המים, לקראת האסיפה הכללית של האגודה, מחליטים לדון בנושא בישיבה הבאה.
*חוק עזר לשמירת השבת:
כהן מבקש, לאור בקשת חברים המבקשים לקבל תוקף של מפלגותיהם, לדחות את הדיון בנושא. היימן תובע לא לדון בנושא, כל עוד לא דנו במכתב המועצה הדתית. כהן מגיב, באמרו שהדתיים הביעו (בפגישה שנערכה עמם) צער על הכתוב. הם ראו בו אי-הבנה והביעו תקווה לשיתוף פעולה בעתיד.
מרקוביץ מסכים עם היימן ולוינסון מבקש לדחות את הדיון בחוק העזר, להתייעצות עם חברי סיעתו – וגם לדון בהצעת היימן ומרקוביץ. מחליטים לקבל את הצעת לוינסון.
* אישור פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים: מאשרים את הצעת הוועדה לגן ילדים, לשיעורי ערב לעברית ולהקצבה חד פעמית של 10 ל"י לבית היתומות הכללי.
* אישור פרוטוקול ישיבת ועדת הפיתוח: מחליטים לגשת למכרז לביצוע העבודה באזור המסחרי, מאשרים הקצאת חלקה להקמת מגרש ספורט והתכנית לבית כנסת לתימנים.
* אישור פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות: מאשרים את החלטת הוועדה לגבי חלוקת החלב ומחליטים לדון בנושא הרוכלות בירקות בישיבה הבאה.

משתתפים: י. כהן – (יו"ר הוועד), היימן, מרקוביץ, שהרבני, לוינסון, ציפרשטיין
אחר: קנדל
חסרים: ווהבה, צדוק
המזכיר: מ. זהבי
חתומים על הפרוטוקול: כהן, זהבי

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש