פרוטוקול ישיבת ועדת הפיתוח 27.6.1954

הוועדה ממליצה:
* להיענות לבקשת הנהלת ביה"ס הממלכתי, ולהוסיף לביה"ס (באופן זמני) שטח לצורכי לימוד החקלאות – השטח בכיוון הקולנוע, המיועד לגן ציבורי.
* היות ולא התקבלה הצעה, בעקבות המכרז הפומבי לסימון הרחובות על-ידי שלטים, על הוועד להתקשר עם מסגרים הנראים בעיניו.
* להודיע לבעלי המגרשים הריקים בשיכון, שאם לא יבנו תוך שלושה חודשים ולא יוכיחו שיש להם את הנתונים לבנות בקרוב, ייקח מהם הוועד את המגרש ויחזיר להם את הכספים שהשקיעו.
* לקבוע פגישה עם קק"ל לגבי מגרשו של אלוני, לאור התנגדותה למסור את חלקתו הגדולה לאיש אחד.

משתתפים: י. כהן – (יו"ר הוועד), היימן, כצנלסון, ווהבה
המזכיר: י. רענן

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש