פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי (מס' 27) 20.6.1954

* מאשרים את פרוטוקול ועדת הפיתוח מה 30.5.54
*מאשרים את פרוטוקול ועדת הכספים מה 20.5.54: התקנת רשת לרחוב בלינסון, גמול תפקיד לרענן, ייפוי כוח לזהבי לחתום בשם הוועד המקומי, קבלת כתבנית לחצי משרה, תביעת בתי הספר יסוד התורה ובית יעקב לכיסוי הגרעון – ולגבי הכבישים.
לגבי הפיקוח ההנדסי על בניית ביה"ס, כהן מציע את האדריכל גנוסר, בתנאי שיקבל את תנאי ועדת הכספים: להתפטר מעבודתו במועצה האזורית ושההשגחה על בניית ביה"ס לא תשמש תקדים לחייב בעתיד את הוועד המקומי.
* הועלה ערעור על החלטת הרישיונות, לגבי מתן רישיון לרוכלות ירקות לאדס. לאחר דיון עקרוני, לגבי הקריטריונים למתן רישיונות, התקבלה ההחלטה הבאה (בעקבות הצעת כהן): הרישיון יינתן לאדס ויהיה מוגבל עד שיוכלו לשבצו במקום קבוע – ושהמקרה לא יהווה תקדים.

משתתפים: י. כהן – (יו"ר הוועד), היימן, ציפרשטיין, ווהבה, צדוק
חסרים: לוינסון, מרקוביץ, שהרבני
המזכיר: י. רענן

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש