פרוטוקול ישיבת ועדת הפיתוח 17.12.1953

* חלוקת קרקעות להקמת בית כנסת:
השטח שנועד לעדה האשכנזית איננו כפי שסברו – בין הקולנוע וביה"ס (שטח שנועד לכינוסים ולאסיפות). הוועדה מציעה עבורה חלקה במערב לביה"ס.
לעדה התימנית מציעה הוועדה חלקה בצפון רצועת הפארק בגוש 6495, הגובלת עם חלקה 471. לעדה הספרדית הוחלט להציע חלקה באחת הדפנות בגוש 6494, במקום החלקה שהוצעה להם בעבר, לאור חשיבותה כמגרש למשחקים עבור ילדי הסביבה.
גודל החלקות, לגבי כל העדות, ייקבע לאור התכניות שתוגשנה ותאושרנה על-ידי הוועד.
* הוועדה מבקשת מוועדת עבודות ציבוריות, להגיש לה הצעה מעשית (תכנית והצעת מחיר) לשיפור גן הגיבורים והשטח שלפני בניין הוועד.
* הוועדה לא רואה עדיין אפשרות, לדון בקביעת מקום עבור אזור למלאכה.
הוועדה מפנה לטיפולו של המזכיר את בקשת תושב כפר אז"ר לרכוש מהוועד את בית האריזה (בקרבת שיכון הצריפים), על-מנת להקים בו בית מלאכה לסוללות ללולים, שיעסיק מעל 10 פועלים – תוך התחייבות להעביר את בית המלאכה למקום שיוקדש בעתיד למטרות מלאכה.
* בשעתו נקבעו שלושה רחובות בכפר אונו הוותיקה, שייקראו בשמות שלושת בני הכפר, אשר נפלו במלחמת השחרור. הורי אחד הנופלים, שבנם נעדר ומקום קבורתו לא נודע, סרבו. לכן הוחלט להטיל על המזכיר לברר, כיצד פעלו יישובים אחרים במקרים דומים.
* מחליטים (לאור הקיים ביישובים אחרים) לבקש אישור לבניית 10 קיוסקים בפארקים ובשדות, שאותם יחכירו למקרים סוציאליים.
* מקצים לבניית לשכת העבודה, אשר תשרת גם את המעברה, חלקה בגוש 6491 .

משתתפים: י. כהן – (יו"ר הוועדה), היימן, ציפרשטיין – חברי הוועדה
חסר: צדוק – חבר הוועדה, נוכח: ווהבה – חבר הוועד
קנדל: גזבר הוועד , מזכיר הוועדה: זהבי
חתומים: כהן, זהבי

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש