פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה המקומית (מס' 5) 12.12.1954

מחליטים:
* לאשר את תוכן המכתב, שיצורף להצעת התקציב.
* להשתתף בתשלום עבור ארוחות צהריים לילדים ממשפחות נצרכות, עד מרץ – בהמשך
ל 180 ארוחות ליום אשר אישרה הממשלה. לאחר דיון, הגיעו להסכמה לגבי גובה התשלום ממקרי הסעד השונים- מאלו המקבלים באופן ישיר הקצבה חודשית מלשכת הסעד ומאלו המקבלים רק באופן עקיף (ובהתאם למספר הילדים במשפחה). אם משרד החינוך יאשר גם מתן ארוחות לילדים שאינם נצרכים, ייפתח המטבח גם עבורם. וזאת, תמורת תשלום מלא בסך 3.5 ל"י לחודש.
* לקבל את הדירוג המוצע בגני הילדים, החל משנת הלימודים הבאה, ולמנות את ג. איצקוביץ וקניגר (כיו"ר) כחברי ועדת ההערכה לדירוג.
* למנות ועדת תכנון לבנייה ולתכניות אחרות, אשר תייעץ להנהלת המועצה עד שתקום ועדת תכנון מקצועית. ועדה זאת תהיה מורכבת ממהנדס, אדריכל, גנן ורופא.
* לשנות (החל מינואר הקרוב) את נוהל עבודת לשכת הסעד, בהתאם לבקשתה: למעט במקרים דחופים, הנזקק יגיש את בקשתו בכתב (במקום לפנות אישית ללשכה) ורק אחר כך העובדת הסוציאלית תבקר בביתו.

משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), יעקב (פריץ) היימן, דוד צ'יטאיאט, שלום צדוק, שמש נאג'י – חברי ההנהלה
מזכיר הישיבה: ג. איצקוביץ, חותמים: כהן ואיצקוביץ

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש