פרוטוקול ישיבת ועדת בניית ביה"ס 14.6.1954

לאחר שמיעת ההסבר לתכנית (על-ידי גנוסר), הוסכם כי חישובי כמויות החומרים מתאימים, בדרך כלל, לתכנית. לאחר דיון לגבי מספר הקומות וסוג הגג, ממליצה הוועדה לבנות שתי קומות עם גג רעפים. כמו כן, היא ממליצה להקטין את שטח החלון ולדרוש בלוקים בחוזק מינימלי של 15 סמ"ק – וכן לשלוח אותם לבדיקה נוספת.

משתתפים: רובין (יו"ר ועד ההורים ומ"מ יו"ר הוועדה), גורן (מנהל ביה"ס), גנוסר (אדריכל), גרין (חברת "האחים גרין"), ספיר (מהנדס), וייצמן (מהנדס)
חסר: לוינסון (חבר הוועד) – מחמת שירות צבאי
המזכיר: י. רענן

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש