פרוטוקול ישיבת ועדת בניית ביה"ס 23.6.1954

* תפקידי ועדת הפיקוח יהיו: לדאוג שהעבודה תיגמר בזמן, ושהיא תבוצע בהתאם לתכניות ולדרישות המקצועיות – בייחוד כשהיא מבוצעת ללא מכרז, בגלל הזמן הדוחק.
* כדי להבטיח את גמר הבנייה בחודשים הראשונים של שנת הלימודים הבאה, כדי לחסל את המשמרת השנייה בביה"ס, יש לדאוג לגיוס כספים מוגבר על-ידי חיסול החובות המגיעים לוועד – גם באמצעות חוברת הסברה.

משתתפים: י. כהן (יו"ר הוועדה), ציפרשטיין (מ"מ יו"ר הוועדה), גורן (מנהל ביה"ס), רובין (יו"ר ועד ההורים), הנדל (חבר ועד ההורים), ספיר (מהנדס)
חסר: לוינסון – מחמת שירות צבאי
המזכיר: י. רענן
חתומים: ציפרשטיין, רענן

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש