חוק עזר לקריית אונו בדבר לוחיות מספרים לבתים 1954

חוק עזר לקריית אונו בדבר קביעת לוחיות מספר בבניינים

בתוקף סמכותה, לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות 1941, מתקינה המועצה המקומית קריית אונו חוק עזר זה.
הפירוט בפרוטוקול המקורי.

חתום: י. כהן
ראש המועצה המקומית קריית אונו
מאשר:
ישראל רוקח, שר הפנים

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש