ישיבת מועצה מקומית בנושא מיסים – 15.12.1954

בתוקף סמכותה, החליטה המועצה המקומית בישיבתה מס' 4 מה 5.12.54, לאשר את היטל המסים לשנת 1954/55, החל מה 15.9.54.
פירוט הגדרות המבנים והחיובים, בפרוטוקול המקורי.
המסים ישולמו בכל ראשון לחודש, בעד החודש שחלף.

חתומים: יעקב כהן, מנחם זהבי

/// מיכל 45 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש