פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי שהתקיימה במשרד הוועד ב-16.8.1953

על סדר היום: 1. כבישים. 2. חינוך. 3. רישיונות. 4. שונות. 5. שאילתות.

*לוינסון מוסר הודעה, שהיות ותנועת חירות קופחה בוועדות, היא לא תשתתף בכלל בוועדות.
*היו"ר ביקש שיתחילו את סלילת הכבישים לפני החורף. נמסר שהבנק ייתן ערבות, שאם לא יתחילו בסלילה יוחזר הכסף.
*בנוגע לבניית בית הספר, אושרה הלוואה עקרונית של 30 אלף. נעשתה פנייה לעוד מקומות לקבלת הלוואות.
צריכים להבטיח מבנה גם לזרם הדתי.
צריך להוסיף מבנים גם לגני הילדים.
*החלטות: 1. חברי הוועד יצאו להסביר לתושבים את הצורך של ההשתתפות בכבישים. 2. לדחות את הדיון על רישיונות לישיבה הבאה. 3. להמליץ בפני המועצה האזורית על מתן רישיון למר גולדבלום למכירת עיתונים, צעצועים ותמרוקים.
*היימן, הגזבר, רוצה להתפטר.

משתתפים: י. כהן, י. היימן, פ. לוינסון, ו. והבה, ח. ציפרשטיין, ש. צדוק, מ. מרקוביץ', ו. שהרבני.

/// מיכל 45 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש