פרוטוקול ישיבת ועד: 5.6.1948

השתתפו: טירולר, פישר, פייזר, זיידמן.
אישור חברות סלוצקי ובלומנטל.

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש