פרוטוקול ישיבת ועד : 13.8.1948

השתתפו: טירולר, פייזר, זיידמן.
הוחלט על הסדר עם משתכני רסקו. החל מ 1.9.1948 הם תושבי שכונת אונו עם כל הזכויות והחובות.
הוחלט לפתוח את הגן ובית הספר, למרות שאין תקציב כספי מבוסס. ההנחה היא, כי המוסדות יכסו את התקציב.

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש