פרוטוקול ישיבת ועד מיום 7.8.1948

השתתפו: טירולר, פייזר, זיידמן
הוועד החליט על אזכרת אבל, ביחד עם מועצת פועלי בני ברק, לזכר וולך שנפל בקרב על קולה ביום 16.7.1948.
האזכרה נקבעה ליום השלושים למותו. הוחלט לנטוע גן לזכרו, בשם "גן מיכאל"  על מגרש ציבורי מול גן הילדים ובית הספר* .
הוועד החליט להעביר את זכות החתימה של וולך לפייזר.

* הכוונה היא מול בית העם – מקום ביה"ס באותה תקופה.

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש