פרוטוקול ישיבת ועד מיום 24.1.1948

השתתפו: טירולר, פייזר, וולך, פישר, זיידמן.
בהסתמך על החלטת האסיפה, בדבר הקמת בתי מלאכה בשכונה, הוחלט: לקבל את שלמה לוי כחבר השכונה, למסור לו מגרש בין קימלמן וגרייבסקי, ולאשר לו  להקים במגרשו – בנוסף לביתו, גם בית מלאכה ליציקת אלומיניום.

/// מיכל 9 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש